ИМПРЕСУМ

ohrigani.com е забавно-информативен портал и е прв во регионот со својата оргиналност на изразување,  кој користи претежно сопствени содржини но и превзема и од странски и домашни  интернет страници, во рамките на условите за праведна употреба и наведен извор на информациите. Сите објавени вести од забавен карактер, не значи дека се 100% точни. Коментарите оставени од страна на корисниците кои се непристојни, содржат закани, кршење на човековите права и слично, ќе бидат избришани од страна на администраторите на ohrigani.com Се надеваме дека објавените статии ќе бидат во согласност со Вашите желби и потреби, а воедно ќе Ви овозможат информираност, учење и квалитетно искористено време на нашиот портал ohrigani.com . Ние ќе ви понудиме современ изглед и функционалност, бидејќи корисниците и посетителите се најважни за ohrigani.com

Со почит, Тимот на ohrigani.com

2013-2015 All rights reserved ® © Ohrigani.com |Забрането е преземање или копирање на содржина од Ohrigani.com без претходна дозвола.|